Geluidsoverlast, overhangende takken, of gespannen situaties in uw buurt... Kleine irritaties kunnen leiden tot flinke ruzies.

Heeft u problemen met buren? En komen jullie er samen niet (meer) uit? Buurtbemiddeling kan helpen om weer met elkaar in gesprek te komen en zo te werken aan een oplossing.

Buurtbemiddeling is gratis en vrijblijvend.

DoelBuurtgenoten helpen (weer) met elkaar in gesprek te komen. 
Voor wieInwoners van Purmerend.
Door wieGetrainde vrijwilligers uit Purmerend
WanneerBij ruzies, irritaties of problemen met buren of buurtgenoten.
Goed om te
weten
Buurtbemiddeling is kosteloos en vrijblijvend. De gesprekken zijn vertrouwelijk en er wordt geen dossier opgebouwd.

Inwoners van Purmerend en de Beemster, Gemeente Purmerend en Beemster, Politie Zaanstreek-Waterland, woningcorporatie Intermaris, woningstichting Rochdale, woningstichting Wooncompagnie en Sociale Wijkteams Purmerend.

U meldt een burenconflict bij de coördinator Buurtbemiddeling via 06 19 58 88 61, of via buurtbemiddeling@clup.nl  U kunt hier ook terecht voor advies, tips of meer informatie.

Wij zijn ook altijd op zoek naar nieuwe buurtbemiddelaars. Meer weten? Klik dan hier voor meer informatie.