Stedelijke activiteiten zijn activiteiten die niet gebonden zijn aan één plek in Purmerend maar die door en voor heel Purmerend plaatsvinden. Hieronder een overzicht:

Kinderparadijs
Kledingbank
Huiswerkclup
Pret in Purmerend
Purvak
> Spreekuur Digitale Overheid
Vrouwkracht in Purmerend VIP
Zondagmiddagpodium (ZoMiPo)