Onze sociaal  en maatschappelijk werkers werken vanuit het informele, laagdrempelig en op basis van vertrouwen. Hun werk varieert van individuele begeleiding tot een groeps-, straat-, of buurtaanpak. Om te kunnen helpen, kijken wij vanuit verschillende invalshoeken naar de situatie in kwestie, met oog voor de verschillen per mens en per wijk. We ondersteunen in het alledaagse, met laagdrempelige voorzieningen en dienstverlening. Daarbij maken we gebruik van bestaande netwerken, of creëren we nieuwe netwerken. 

U kunt bij ons terecht met vragen over: 

 • geld- en regelzaken
 • relatie(problemen) met familieleden en anderen
 • eenzaamheid
 • identiteit (o.a. zelfvertrouwen, angsten, depressies)
 • opvoeding en gezin
 • (vermoedens) van huislijk geweld of mishandeling
 • verwerking van verlies en rouw
 • contacten in de wijk
 • sport en activiteiten
 • inkomen en (vrijwilligers)werk
 • wonen en briefadressen
 • zorg en hulpmiddelen
 • mantelzorg
 • school en opleiding

Er zijn geen kosten verbonden aan onze dienstverlening. Ook is er geen verwijzing nodig. 

Kijk in het medewerkersoverzicht voor een sociaal of maatschappelijk werker bij u in de buurt.