Organisaties

Filter op type:
Filter op letter:
-
113 Zelfmoordpreventie
Zorg & Welzijn

Streeft naar een land waarin niemand eenzaam, impulsief en radeloos sterft door zelfdoding. Biedt mensen met suïcidale gedachten en hun naasten 24x7 online hulpaanbod met hulplijnen, online therapie, online coaching en zelfhulpcursus. 

113.nl

Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP)
Zorg & Welzijn

Biedt tijdelijk opvang en begeleiding aan hen die niet meer thuis (kunnen) wonen, hun onderkomen dreigen te verliezen en/of niet in staat zijn zich op eigen kracht in de maatschappij te handhaven.

opvangcentrumpurmerend.nl 

Arabica Zorg
Zorg & Welzijn

Een toegewijd en professioneel team van hulpverleners met gevoel voor cultuur, taal en beleving van onze Arabisch sprekende cliënten.

www.arabicazorg.nl

Basisonderwijs confessioneel
Overige

Oecumenische, Protestants Christelijke en Rooms Katholieke scholen.

cpow.nl

Basisonderwijs openbaar
Overige

OPSPOOR verzorgt primair en speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Purmerend en omliggende gemeenten. 

opspoor.nl

Basisonderwijs vrije school
Overige

Vrije school Purmerend.

waterlandschool.nl

Beemster Wereldtuin
Zorg & Welzijn

Biedt Nederlandse en anderstalige vrouwen een ontmoetingstuin voor culturele uitwisseling, persoonlijke ontwikkeling en het leren van de Nederlandse taal. 

debeemsterwereldtuin.nl

Bibliotheek Waterland
Cultuur

Heeft diverse vestigingen van de bibliotheek in de regio Waterland.

bibliotheekwaterland.nl

Binnendijks
Cultuur

Publiceert nieuws, informatie en verhalen voor en door bewoners in de Beemster.

binnendijks.nu

Brijder verslavingszorg
Zorg & Welzijn

Biedt begeleiding aan mensen met verslavingszorgproblemen.

brijder.nl

Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/ Waterland
Overige

Werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie.

bureaudiscriminatiezaken.nl

Buurtcentrum Gildeplein
Zorg & Welzijn

Faciliteert activiteiten voor en door buurtbewoners in de wijk Purmer-Noord.

buurtcentrumgildeplein.nl

Buurtgezinnen Purmerend
Zorg & Welzijn

Koppelt gezinnen die overbelast zijn aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven. Zodat ouders weer op adem kunnen komen en kinderen zich positief kunnen blijven ontwikkelen. 

buurtgezinnen.nl/purmerend

Buurthuis Zuidoostbeemster
Zorg & Welzijn

Faciliteert en stimuleert activiteiten en sociaal cultureel werk voor, door en met bewoners van Zuidoostbeemster. Het buurthuis Zuidoost is gevestigd in de multifunctionele accommodatie De Boomgaard. 

buurthuiszuidoostbeemster.nl

Buurtwijs
Overige

Platform voor buurtontwikkeling, voor en door ondernemende burgers, stadmakers en ontwikkelaars, opbouwwerkers en sociaal ondernemers.

buurtwijs.nl

Buurtzorg Purmerend

Biedt verpleging en verzorging aan huis als er zorg nodig is.

purmerend.buurtzorg.net

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Overige

Ontwikkelt en implementeert kennis en samenhangende instrumenten om de maatschappelijke veiligheid te vergroten.

hetccv.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin Purmerend

Ondersteunt ouders/ verzorgers, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals met vragen over opvoeden en opgroeien.

cjgpurmerend.nl

Clup Welzijn
Zorg & Welzijn

Helpt mensen om mee te doen in de samenleving. Ondersteunt buurtbewoners om zélf actief te zijn of te worden, als zij dat willen en als dat nodig is. Daarbij wordt verbinding gezocht met buurtbewoners, vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, buurtorganisaties en buurtgroepen,. Clup is onderdeel van de sociale wijkteams in Purmerend en Beemster.

clup.nl

Cultuurhuis Wherelant
Cultuur

Biedt kunsteducatie (beeldende kunst, fotografie, vormgeving, theater en dans) voor iedereen: van beginners tot vergevorderd, van jong tot oud, met of zonder beperking. Specialist in kunsteducatie op maat voor het onderwijs en speciale groepen.

wherelant.nl

De Luisterlijn
Zorg & Welzijn

Biedt een luisterend oor en goed gesprek. Dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 1500 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige beroepskrachten.

www.deluisterlijn.nl

De SMD
Zorg & Welzijn

Biedt ondersteuning op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk gebied in de regio’s van Zaanstreek-Waterland, West-Friesland en Amsterdam.

desmd.nl

De VAKbeweging
Overige

Helpt iedereen van werk naar werk, met loopbaanbegeleiding en/of -coaching bij (dreigende) werkloosheid of bij dreiging van uitval vanwege medische klachten en/of een burn-out. 

devakbeweging.nl

De Zorg Coöperatie U.A.
Zorg & Welzijn

Adviseert, ondersteunt en biedt kleinschalige thuiszorg aan mensen die zorgbehoeftig zijn. De coöperatie bestaat uit BIG geregistreerde ZZP'ers verpleegkundigen met jaren lange ziekenhuis ervaring. 

dezorgcooperatieua.nl

De Zorgcirkel
Zorg & Welzijn

Heeft woon/zorg en dagbesteding locaties in de gemeente Purmerend. Locaties: Novawhere, Jaap van Praag, Molentocht, De Viervorst, Triton, Zuidland in Purmerend en Middelwijck in Middenbeemster. Daarnaast biedt de Zorgcirkel passende zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen

zorgcirkel.nl