We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht dat niet het geval zijn, dan horen wij dat graag. Want met deze informatie kunnen wij onze dienstverlening te verbeteren. Dus heeft u een klacht of een suggestie? Aarzel dan niet en laat het ons weten, neem contact op met de medewerker die u kent, of stuur een mail naar info@clup.nl.

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Als u bij Clup Welzijn te maken krijgt met ongewenst gedrag, dat is gerelateerd aan onze dienstverlening, dan kunt u dit altijd melden aan Wouter Burger, directeur-bestuurder, door een mail te sturen naar: w.burger@clup.nl

Als u wilt kunnen uw vragen of klachten over ongewenst gedrag ook behandeld worden door een extern vertrouwenspersoon. Contactgegevens zijn op te vragen via info@clup.nl.