Hieronder staat een overzicht van de activiteiten die de komende tijd plaatsvinden in de wijken Centrum en Gors. 

De meeste van deze activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door (buurt)bewoners. Heeft u een idee voor een activiteit? Neem gerust contact met ons op, dan kijken we hoe we uw idee samen kunnen realiseren. Bel of mail naar Astrid Krüse, 06 555 874 93,  a.kruse@clup.nl 

Astrid Krüse telefoon: 06 558 784 93 email: a.kruse@clup.nl