Taal en contact met anderen zijn onmisbaar om mee te kunnen doen in de samenleving. Als u uw Nederlands wilt verbeteren zijn er tal van mogelijkheden om laagdrempelig in contact te komen met andere mensen en zodoende spelenderwijs de taal oefenen. Denk hierbij aan samen sporten, muziek maken, koken en samen eten, en creatieve activiteiten. Heeft u een vraag hierover of hulp nodig bij het verkennen van de mogelijkheden? Neemt u dan contact op met een sociaal werker in uw wijk

Verder zijn er in de gemeente Purmerend diverse activiteiten gericht op taal en contact met anderen. Hieronder een overzicht (op alfabetische volgorde) van de informele en formele activiteiten.

Een plek in de natuur waar anderstalige vrouwen samenkomen voor culturele uitwisseling, persoonlijke ontwikkeling en het leren van de Nederlandse taal.  

 • Tuinteam: ongedwongen samen werken in de tuin.
 • Keukenteam: bereiden van wereldse lunches voor deelnemers en vrijwilligers
 • Naaiatelier: samen werken aan verschillende naai- en handwerkprojecten.
 • Kunstatelier: verbeelden en creëren. 

Meer informatie:  www.debeemsterwereldtuin.nl 

De bibliotheek biedt tal van informele (digitale) taalactiviteiten:

 • Digitale overheid:  Voor vragen over het regelen van zaken met de overheid. In samenwerking met Clup Welzijn.
 • Digitale vaardigheden: Oefenen van gebruik computer om werk te zoeken en digitaal
  zaken regelen met de overheid.
 • NL Plein: Oefenen van Nederlands in spreken, lezen en schrijven in een groep onder
  begeleiding van een vrijwilliger.
 • Oudercafé: Hulp bij begrijpen van de informatie over school en/of kinderopvang voor 
  ouders.
 • Voorleesexpress: Vrijwilligers lezen voor aan kinderen bij gezinnen thuis.

Meer informatie: www.bibliotheekwaterland.nl/nl-plein-nieuw.html

Laagdrempelige activiteiten om de Nederlandse taal te oefenen en andere mensen te ontmoeten. Een greep uit het aanbod: 

 • Baby- en peuterochtend: Inloop voor ouders met baby’s en peuters.
 • Fietsles: In het voor- en najaar wordt er een fietscursus gegeven voor en door vrouwen.
 • Koffie inloop voor vrouwen: Samen koffie en thee drinken en Nederlands praten met vrouwen onderling.
  • Donderdag van 09.00 uur tot 11:30 uur in Wijkplein Where
   Contact via Wijkplein Where, T 0299 437 111
 • Koken voor vrouwen
  • Woensdag van 09.00 tot 12.30 uur in Wijkplein Where
   Contact via Wijkplein Where, T 0299 437 111
  • Woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur in Heel Europa. 1 euro per keer.
   Contactpersoon: Jamina, T 06 408 344 14
  • Vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur in Wijkplein Where
   Contact via Wijkplein Where, T 0299 437 111
 • Leesgroep: Voor anderstaligen die al wat beter Nederlands kunnen. De leesgroep wordt begeleid door een vrijwilliger. 
 • Naai instuif voor vrouwen
 • Nederlandse les voor vrouwen
 • Nederlands voor Anderstaligen: Nederlandse taal oefenen met een vrijwilliger. Niet in de schoolvakanties.
  • Maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur in Wijkcentrum De Inval. 1 euro per keer.
   Contactpersoon: Marga den Herder, T 0299 414 165.
  • Dinsdag van 9.30 uur tot 11.30 uur in de ruimte van het Sociaal Wijkteam op Gildeplein 70. Gratis. Contactpersoon: Franciska Toering, E. f.toering@clup.nl 
  • Woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in Wijkcentrum De Inval. 1 euro per keer.
   Contactpersoon: Marga den Herder, T 0299 414 165
  • Donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur in Wijkplein Where. 1 euro per keer.
   Contact via Wijkplein Where, T 0299 437 111
 • Praatgroep voor vrouwen: in gezellig Samen Zijn praten over cultuur, de Nederlandse cultuur, eten, muziek, tradities en nog veel meer! Op maandag 6 en 20 november van 19:00 tot 20:30 uur. En maandag 4 en 18 december van 19.00 tot 20.30 uur in Buurtpunt de Gors. Contactpersoon: Melissa Della Guardia, E. m.dellaguardia@clup.nl
 • Open inloop: Samen koffie en thee drinken en buurtbewoners ontmoeten.

Vrijwilligers dragen hun kennis, kunde en ervaring over aan anderen in de samenleving.

 • Formulierenbrigade: Hulp bij het invullen van formulieren van instanties en
    overheidsinstellingen.
 • Rekencoach: Een coachingsgroep voor anderstalige leerlingen van mbo-scholen die problemen ondervinden bij het rekenen en wiskunde.
 • Samenspraak: Taalcoaching 1 op 1 met een vrijwilliger.

Meer informatie: www.gildepurmerend.nl 

Formeel taalaanbod.

 • Fiolet Taaltrainingen: Verzorgt in opdracht van de gemeente Purmerend het inburgeringstraject voor statushouders, gericht op het leren van de taal, praktische vaardigheden en zelfredzaamheid in de samenleving. Aanmelden gaat via de contactpersoon van de statushouder bij de gemeente.
 • IVIO: Verzorgt in opdracht van de gemeente Purmerend het inburgeringstraject voor statushouders gericht op het behalen van toereikend taalniveau (B1) om uit te stromen naar betaald werk, of andere passende vorm van zelfstandig participeren in de Nederlandse maatschappij. Aanmelden gaat via de contactpersoon va de statushouder bij gemeente.
 • Sagenn Zaanstreek-Waterland: Biedt formele opleidingen voor Taal, Rekenen en Digitale vaardigheden met een erkend diploma. Voor iedereen die ouder is dan 18 jaar en níet inburgeringsplichtig is. Meer informatie en aanmelden: www.sagenn.nl/opleidingen-Zaanstad
Franciska Toering telefoon: 06 365 480 16email: f.toering@clup.nl