Taal en contact met anderen zijn onmisbaar om mee te kunnen doen in de samenleving. Als u uw Nederlands wilt verbeteren zijn er tal van mogelijkheden om laagdrempelig in contact te komen met andere mensen en zodoende spelenderwijs de taal oefenen. Denk hierbij aan samen sporten, muziek maken, koken en samen eten, en creatieve activiteiten. Wilt u de mogelijkheden verkennen, neemt u dan contact op met een sociaal werker in uw wijk

Verder zijn er in de gemeente Purmerend diverse activiteiten gericht op taal en contact met anderen. Hieronder een overzicht (op alfabetische volgorde) van de informele en formele activiteiten.

Een plek in de natuur waar anderstalige vrouwen samenkomen voor culturele uitwisseling, persoonlijke ontwikkeling en het leren van de Nederlandse taal.  Samen werken in de tuin, een wereldse lunch bereiden, of werken in het naaiatelier of kunstatelier behoren tot de mogelijkheden.  Meer informatie: https://www.debeemsterwereldtuin.nl/over-ons  

De bibliotheek biedt tal van informele (digitale) taalactiviteiten:

 • Digitale overheid:  Voor vragen over het regelen van zaken met de overheid
 • Digitale vaardigheden: Oefenen van gebruik computer om werk te zoeken en digitaal
  zaken regelen met de overheid.
 • NL Plein: Oefenen van Nederlands in spreken, lezen en schrijven in een groep onder
  begeleiding van een vrijwilliger
 • Oudercafé: Hulp bij begrijpen van de informatie over school en/of kinderopvang voor 
  ouders
 • Voorleesexpress: Vrijwilligers lezen voor aan kinderen bij gezinnen thuis

Meer informatie: https://www.bibliotheekwaterland.nl/nl-plein-nieuw 

Laagdrempelige activiteiten om de Nederlandse taal te oefenen en andere mensen te ontmoeten. Een greep uit het aanbod: 

 • Baby- en peuterochtend: Inloop voor ouders met baby’s en peuters.
  • Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in Tienercentrum Riekstraat.
   Contactpersoon: Jane van Houtert, T 06 189 716 18, E j.vanhoutert@clup.nl
  • Woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in wijkcentrum De Inval.
   Contactpersoon: Heidi Scheltus, T 06 389 429 02, E h.scheltus@clup.nl
 • Fietsles: In het voor- en najaar wordt er een fietscursus gegeven voor en door vrouwen.
 • Inloop nieuwkomers: Samen koffie drinken, praten en mensen ontmoeten.
 • Leesgroep: Voor anderstaligen die al wat beter Nederlands kunnen. De leesgroep wordt begeleid door een vrijwilliger. 
 • Nederlands voor Anderstaligen: Nederlandse taal oefenen met een vrijwilliger, 1 euro per keer. Niet in de schoolvakanties.
  • Maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur in Wijkcentrum De Inval.
   Contactpersoon: Marga den Herder, 0299 414 165.
  • Dinsdag van 9.30 uur tot 11.30 uur in Buurtcentrum Gildplein.
   Contactpersoon: Marga den Herder, 0299 414 165
  • Woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in Wijkcentrum De Inval.
   Contactpersoon: Marga den Herder, 0299 414 165
  • Donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur in Wijkplein Where.
   Contact via Wijkplein Where, 0299 437 111

Vrijwilligers dragen hun kennis, kunde en ervaring over aan anderen in de samenleving.

 • Formulierenbrigade: Hulp bij het invullen van formulieren van instanties en
    overheidsinstellingen
 • Rekencoach: Een coachingsgroep voor anderstalige leerlingen van mbo-scholen die problemen ondervinden bij het rekenen en wiskunde.
 • Samenspraak: Taalcoaching 1 op 1 met een vrijwilliger.

Meer informatie: https://www.gildepurmerend.nl  

Formeel taalaanbod.

 • Fiolet Taaltrainingen: Verzorgt in opdracht van de gemeente Purmerend het inburgeringstraject voor statushouders, gericht op het leren van de taal, praktische vaardigheden en zelfredzaamheid in de samenleving. Aanmelden gaat via de contactpersoon van de statushouder bij de gemeente.
 • IVIO: Verzorgt in opdracht van de gemeente Purmerend het inburgeringstraject voor statushouders gericht op het behalen van toereikend taalniveau (B1) om uit te stromen naar betaald werk, of andere passende vorm van zelfstandig participeren in de Nederlandse maatschappij. Aanmelden gaat via de contactpersoon va de statushouder bij gemeente.
 • Sagenn Zaanstreek-Waterland: Biedt formele opleidingen voor Taal, Rekenen en Digitale vaardigheden met een erkend diploma. Voor iedereen die ouder is dan 18 jaar en níet inburgeringsplichtig is. Meer informatie en aanmelden: https://www.sagenn.nl/opleidingen-Zaanstad 
Franciska Toering telefoon: 06 248 855 70email: f.toering@clup.nl