Ferry Deurloo is opgeleid als bedrijfseconoom en op dit moment werkzaam als concerncontroller bij een zorgorganisatie in Amsterdam. Hij is woonachtig in Purmerend en was 8 jaar werkzaam als manager finance & control bij stichting De Zorgcirkel. Hierdoor heeft hij een goed beeld van de zorg- en welzijnsactiviteiten in de regio Purmerend. Vanuit zijn kennis en ervaring op het financiële vlak maakt hij deel uit van de Auditcommissie.

Geoffrey Nijenhuis (1982) is geboren en getogen in Purmerend. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en heeft veel ervaring in de politiek-bestuurlijke wereld. Zo was hij werkzaam als adviseur bij het Europees Parlement en later bij de provincie Noord-Holland. Verder was hij wethouder sociaal domein bij de gemeente Purmerend. Momenteel werkt hij als adviseur overheid bij een bemiddelingsbureau voor hoogopgeleide starters. Naast het feit dat Geoffrey voorzitter is van de Raad van Toezicht van Clup Welzijn is hij ook voorzitter van het bestuur van Stichting Wij-Allemaal, het inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten in Purmerend.

Johan Zeilstra heeft een juridische achtergrond en heeft altijd in de sociale zekerheid gewerkt. Hij begon zijn loopbaan in 1977 bij het GAK, één van de rechtsvoorgangers van het UWV. Van 1991 tot 1998 was hij directeur van Orbis, een adviesbureau in de sociale zekerheid ten behoeve van met name werknemers- en werkgeversorganisaties. In 1998 maakte Johan de overstap naar het CTSV (College Toezicht Sociale Verzekeringen), dat in 2002 onder gebracht werd bij de Rijksoverheid. Als directeur bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was Johan binnen de Inspectie Werk en Inkomen onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op het UWV, de SVB en deels ook op het gemeentelijk domein. In zijn vrije tijd is Johan actief geweest binnen diverse geledingen van de scholen van zijn dochters. Aansluitend maakte hij tot 2015 deel uit van het bestuur van Humanitas in Purmerend.

Liesbeth Verkuyl heeft een juridische achtergrond en begon haar loopbaan als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut, waar zij vijf jaar onderzoek deed op het terrein van diverse maatschappelijke vraagstukken. Sinds 2000 is zij in dienst van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hogeschool van Amsterdam. Zij is bij deze opleiding teamleider geweest en daarna voorzitter van de werkgroep Methodiek, Onderzoek en Maatschappij. Zij heeft in 2016 de master Management Cultuur en Verandering afgerond en haar interesse ligt onder andere op het terrein van Leiderschap en Innovatie. Daarnaast heeft zij expertise op het terrein van interprofessioneel werken in het sociale domein

Marijke Rasch is psycholoog en startte haar loopbaan als hulpverlener en gedragswetenschapper in de jeugdzorg. Sinds 2007 is ze tevens docent bij de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening bij De Hogeschool van Amsterdam. Ze kent de beginnende welzijnswerker en zijn werkplek daardoor goed. Naast onderwijs geven is ze lid geweest van de commissie onderwijs- en curriculumontwikkeling. Van 2011 tot 2016 heeft ze als familievertrouwenspersoon bij de Landelijke Stichting Familie Vertrouwenspersonen (LSFVP) familie en naasten van ggz-cliënten ondersteund in hun contact met de zorg. Als bewoner van Monnickendam is ze lid van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Waterland.