Sociaal werker

voor 32 uur per week in de Beemster

Als sociaal werker ben je veel te vinden op verschillende plekken in de Beemster. Je hebt een verbindende rol en je werkt aan duurzame relaties. Je bent proactief in het leggen van  contact met bewoners en partners in het netwerk. Je speelt in op vragen en doet wat nodig  is. Je bent aanspreekpunt en steun voor individuen en groepen en je ondersteunt  bewoners die iets willen doen, of iets willen betekenen voor hun buurt. Je trekt op met  samenwerkingspartners, respecteert hierin elkaars belangen en als het passend is, pak je  de regie.

Na de fusie Beemster/Purmerend in 2022 is het de bedoeling dat het sociaal werk in Beemster op het niveau komt dat nodig is om goed steun te bieden aan de kwetsbare sociale infrastructuur.
De Beemster kent, met haar 4 dorpskernen, een geheel eigen dynamiek. Maatschappelijke ondersteuning in Beemster kenmerkt zich door sociale cohesie, mensen letten op elkaar en veel wordt gedragen door diverse clubs, verenigingen en de kerk. 
Deze functie is inclusief het maatschappelijk werk dat momenteel nog wordt uitgevoerd door de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening. Daarnaast zijn er veel vragen op het gebied van financiën en andere regelzaken, alsmede zaken die spelen in buurten en wijken. Denk hierbij aan bewonersinitiatieven of burenruzies. Genoemde taken worden gecombineerd in één generalistische sociaal werk functie van 32 uur per week. 

  • Je helpt bij de aanpak van sociale vraagstukken en bij vragen en initiatieven van bewoners,  zowel van individuele bewoners als van groepen. Je bent gericht op het versterken van de  zelfredzaamheid. Je zet je in voor het verbeteren van de onderlinge relaties in de buurt en pakt je rol bij conflicten. 
  • Je legt contact met bewoners en gaat duurzame relaties aan met mensen in de dorpen. Met je  positieve houding weet je mensen (bewoners, vrijwilligers, netwerkpartners) te motiveren om in actie te komen. Je bent goed in het signaleren en waarnemen van wat er speelt  onder de bewoners. 
  • Je bent een verbinder tussen allerlei partners; denk aan bewoners, gemeente, dorpsmanager, hulpverleners, wijkagent, sportbuurtwerk, woningcorporatie en ondernemers. Je laat  regelmatig je gezicht zien op verschillende plekken in de buurt en bij diverse organisaties  waardoor mensen je weten te vinden.
  • Je kunt goed samenwerken en hebt een actieve en positieve houding. Je kunt goed reflecteren op je eigen handelen en houdt je collega’s hierin ook scherp. Je werkt op tijden die het meest effectief zijn. Dus wanneer het nodig is, ook ’s avonds, in het weekend, tijdens bijzondere feestdagen en in vakantieperioden.
  • Je hebt een passende HBO opleiding (bijv. Sociaal Werk, Culturele en Maatschappelijke  Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening).

Clup Welzijn is een organisatie voor welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening. Wij  zijn er voor de inwoners van Purmerend en de Beemster en helpen hen om mee te doen in  de samenleving. We werken nauw samen met diverse partners, zoals de gemeente,  (jeugd)hulpverleners, maatschappelijke opvang, vrijwilligers(organisaties) en buurtbewoners.  We zijn dan ook vast onderdeel van de sociale wijkteams. 

Ons werk varieert van individuele begeleiding, tot een groeps-, straat-, of buurtaanpak. Om  te kunnen helpen, kijken wij vanuit verschillende invalshoeken naar de situatie in kwestie,  met oog voor de verschillen per mens en per wijk. We ondersteunen in het alledaagse, met  laagdrempelige voorzieningen en dienstverlening, zodat mensen (weer) mee kunnen doen.  Daarbij maken wij gebruik van bestaande netwerken van personen en organisaties, of  creëren we nieuwe netwerken.

Je krijgt de verantwoordelijkheid en de ruimte om te doen wat nodig is voor de bewoners  van de Beemster. Daarbij krijg je voldoende back-up bij Clup-collega’s, voor hulp/expertise bij specifieke vragen en ook voor situaties die vragen om er samen op af te gaan. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je je verder kunt ontwikkelen, ook  hiervoor geven we je graag de ruimte. De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Sociaal  werk (functiegroep 8). De salariëring is conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8 (min. 
€ 2.712,00 en max. € 3.864,00 bij een fulltime dienstverband van 36 uur).

Daarnaast bieden wij jou goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het Individueel Keuzebudget (IKB), Loopbaanbudget (LBB), flexibele werktijden en een mobiele telefoon en chromebook voor zakelijk gebruik.

Bel voor meer informatie met Judith Kruit, 06 23 58 70 27 of stuur een e-mail naar j.kruit@clup.nl 

Heb je belangstelling? Stuur je  CV met een motivatie zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk 15 juni per e-mail naar onze personeelsconsulent e.klaver@clup.nl.

Je motivatie bij voorkeur door middel van een kort filmpje, maar een brief mag ook.

Kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken die in de week van 21 juni zullen plaatsvinden.