Onze sociaal werkers werken vanuit het informele, laagdrempelig en op basis van vertrouwen. Om te kunnen helpen, kijken wij vanuit verschillende invalshoeken naar de situatie in kwestie, met oog voor de verschillen per mens en per wijk. We ondersteunen in het alledaagse, met laagdrempelige voorzieningen en dienstverlening. Daarbij maken we gebruik van bestaande netwerken, of creëren we nieuwe netwerken. 

U kunt bij ons terecht met vragen over: 

  • geld- en regelzaken
  • contacten in de wijk
  • sport en activiteiten
  • inkomen en (vrijwilligers)werk
  • wonen en briefadressen
  • zorg en hulpmiddelen
  • mantelzorg
  • opvoeding en gezin
  • school en opleiding

Zij werken vanuit het informele contact; laagdrempelig en op basis van vertrouwen. Samen met u kijken zij vanuit verschillende invalshoeken naar uw situatie, met oog voor zaken die voor u specifiek zijn; zoals uw omgeving, familie, sociale netwerk of wijk. Daarbij maken zij gebruik van bestaande netwerken, of creëren nieuwe netwerken. Hun werk varieert van individuele begeleiding tot een groeps-, straat-, of buurtaanpak.

Kijk in het medewerkersoverzicht voor een sociaal werker bij u in de buurt.