< >

Energietoeslag hoe zit dat?

07 02 2022

We krijgen veel telefoontjes van mensen die willen weten wanneer de eenmalige energietoeslag wordt uitbetaald. Op dit moment (3-2-2022) weten we dat helaas nog niet.

Het kabinet heeft eind vorig jaar toegezegd dat huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag ontvangen van ongeveer € 200 euro. De Nederlandse overheid betaalt deze toeslag uit aan de gemeenten. De gemeente betaalt daarna de energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen.

Hoe alles precies werkt en welke grenzen en regels gelden is nu nog niet bekend. De Nederlandse overheid werkt nog aan de richtlijnen. Als dat klaar is dan maakt de Overheid het geld over aan de gemeenten, en gaan wij zo snel als mogelijk van start met het betalen van de energietoeslag.  

Vragen en antwoorden

Wat is een laag inkomen?

  • Een laag inkomen, is een inkomen op of net boven het sociaal minimum.

Welke huishoudens komen in aanmerking voor de energietoeslag?

  • Huishoudens met een bijstandsuitkering
  • Huishoudens met een laag inkomen op of net boven het sociaal minimum, waaronder ook zelfstandige ondernemers

Wanneer wordt de energietoeslag uitbetaald?

Dat weten we nog niet precies. De Overheid streeft ernaar dat in het eerste kwartaal van 2022 kan worden gestart met betalen van de energietoeslag.

Wat moet ik doen om de energietoeslag te ontvangen?

In de volgende situaties wordt de toeslag vanzelf uitbetaald en hoeft u geen actie te ondernemen. Omdat de inkomenssituatie al bekend is bij de gemeente:

  • Huishoudens met een bijstandsuitkering
  • Huishoudens met een ander laag inkomen die in 2021 bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag of een vergoeding via de Meerdoen-regelingen van de gemeente Purmerend hebben ontvangen. 

Huishoudens die niet onder deze twee situaties vallen moeten zelf actie ondernemen. U kan nog geen aanvraag indienen bij de gemeente. Dat kan pas als er meer bekend is over de grenzen en regels over het uitkeren van de energietoeslag. Zodra wij dat weten, dan wordt dat bekend gemaakt. Wij laten dan ook weten hoe de energietoeslag aangevraagd kan worden.

Heeft u moeite met rondkomen en wilt u hulp?

Maakt u zich zorgen over geld? Heeft u schulden? Of kunt u niet op tijd uw rekeningen betalen? Bent u ondernemer of zzp’er en heeft u financiële zorgen? Purmerend kan u hierbij helpen. Kijk voor alle ondersteuning op de gemeentelijke website: https://purmerend.nl/werk-inkomen-en-schulden.

U kunt ook kijken op deze website: geldfit.nl en de online test invullen. Voor ondernemers is een andere test ontwikkeld: Geldfitzakelijk.nl. Op basis van de ingevulde gegevens krijgt u tips of bijvoorbeeld een doorverwijzing naar hulpverlening zoals: Thuisadministratie, Humanitas, SchuldHulpMaatje, en het gemeentelijk team Schulddienstverlening.

Heeft u vragen of zorgen over uw energierekening?

Voor vragen over uw energierekening kunt u contact opnemen met uw energieleverancier. Heeft u vragen over uw rekening van Stadsverwarming Purmerend, kijk dan op de website van SVP. U kunt ook met hen bellen (0900 9807) of een e-mail versturen  info@svpbv.nl. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over het bedrag van uw termijnnota.