Cursus omgaan met dementie voor partners

Publicatiedatum: 10-01-2019
Cursus omgaan met dementie voor partners

Dinsdagmiddag 26 februari start de cursus ‘Omgaan met dementie’. Deze praktische cursus van vier bijeenkomsten is bedoeld voor de partners van mensen met dementie. In de cursus staat de belevingsgerichte benadering centraal. De cursus wordt georganiseerd door Clup Welzijn en De Zorgcirkel en vindt plaats bij Wijkplein Where, Triton 73 in Purmerend. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Dementie komt steeds meer voor. Als iemand ernstige geheugenproblemen krijgt is het voor de partner van belang te weten hoe zij het beste met hun man of vrouw om kunnen gaan. Het veranderende gedrag roept vragen op als: ‘hoe reageer ik op zijn verwarring’, ‘verbeter ik haar of juist niet?‘ Omgaan met dementie vraagt heel veel van de partner, zowel in emotioneel als praktisch opzicht. De cursus biedt alle ruimte om op vragen en problemen in te gaan.

De gevoelswereld van iemand met dementie en de belevingsgerichte benadering staan centraal in de cursus. Door deze benadering voelt iemand met dementie zich meer begrepen en veiliger. Dat geeft meer rust en een beter contact waardoor de zorg als minder zwaar wordt ervaren. De cursisten krijgen daarnaast informatie over het dementieproces en professionele ondersteuningsmogelijkheden. De cursus biedt bovendien veel ruimte voor het delen van ervaringen. De leiding is in handen van casemanagers dementie van de Zorgcirkel en een mantelzorgconsulent van Clup Welzijn. 

Data en aanmelden
De partnercursus ‘Omgaan met dementie’ vindt plaats op vier dinsdagmiddagen van 13.00-15.00 uur. De data zijn: 26 februari, 5, 12 en 19 maart. Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen.

Aanmelden is noodzakelijk, graag voor 12 februari bij Clup Welzijn: telefoon: 0299 480 630 of via p.viereck@clup.nl

Naar nieuwsoverzicht
Nieuws
18-03-2019
Après-ski in Columbuzz met Prinsenstichting

In het kader van het wijkplein Weidevenne vindt er regelmatig een activiteit plaats waarbij jongeren van Columbuzz en cliënten van de Prinsenstichting elkaar kunnen ontmoeten.

Lees meer
14-03-2019
Zondag 24 maart Het Bonte Levenslied bij Zondagmiddagpodium

Het gezelschap komt uit Purmerend en zingt Nederlandse liederen van toen en nu. Voor elk wat wils. Er worden meezingboekjes uitgeleend zodat de liefhebber uit volle borst kan meezingen. 

Lees meer