Sociale kaart

Hieronder vindt u links naar de websites van onze samenwerkingspartners:

 • Activiteitencentrum De Zuid-Pool
  http://purmerzuidpool.nl
  Activiteitencentrum De Zuid-Pool is een centrale plek in de Purmer-Zuid en een centrale plek voor de wijkbewoners.
 • Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP)
  www.opvangcentrumpurmerend.nl
  Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend biedt tijdelijk opvang en begeleiding aan mannen en vrouwen met of zonder kinderen die niet meer thuis (kunnen) wonen, hun onderkomen dreigen te verliezen en/of niet in staat zijn zich op eigen kracht in de maatschappij te handhaven.
 • AKJ
  www.akj.nl
  Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.
 • Basisonderwijs confessioneel
  www.cpow.nl
  Oecumenische, Protestants Christelijke en Rooms Katholieke scholen.
 • Basisonderwijs openbaar
  www.opso-purmerend.nl
  Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend.
 • Bibliotheek Waterland
  www.bibliotheekwaterland.nl
  Diverse vestigingen van de bibliotheek in de regio Waterland.
 • Brijder verslavingszorg
  www.brijder.nl
  Begeleiding van mensen met verslavingszorgproblemen.
 • Buurtgezinnen.nl Purmerend
  www.buurtgezinnen.nl/purmerend/
  Gezinnen die overbelast zijn worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven.
 • Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/ Waterland
  www.bureaudiscriminatiezaken.nl
  Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie.
 • Jeugdbescherming regio Amsterdam
  www.jbra.nl
  Advies, ondersteuning, bescherming en begeleiding.
 • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
  www.hetccv.nl
  Ontwikkelt en implementeert kennis en samenhangende instrumenten om de maatschappelijke veiligheid te vergroten.
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Purmerend
  www.cjgpurmerend.nl
  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een plek waar ouders/ verzorgers, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien.
 • Clusius College
  www.clusius.nl
  VMBO-groen opleidingen.
 • Evean
  www.evean.nl
  Zorg- en dienstverlening in Noord-Holland: thuis- en kraamzorg, intramurale diensten in verzorgings- en verpleeghuizen.
 • Evean ledenvereniging
  www.ledenvereniging.nl
  Evean ledenvereniging helpt u graag zo lang mogelijk, veilig en prettig thuis wonen. De ledenvereniging biedt een breed pakket diensten en voordelen en geeft leden advies over wonen, zorg en welzijn.
 • Gemeente Beemster
  www.beemster.net
  De site van de gemeente Beemster. 
 • Gemeente Purmerend
  www.purmerend.nl
  De site van de Gemeente Purmerend.
 • GGD Zaanstreek-Waterland
  www.ggdzw.nl
  De Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Zaanstreek-Waterland.
 • Gilde Purmerend en Omstreken
  www.gildepurmerend.nl
  Gilde P&O brengt vraag en aanbod bij elkaar. Zij beschikt over een bestand van mensen die hun specifieke kennis en ervaring willen overdragen.
 • Heel Europa
  www.heeleuropa.com
  Zorgenloos wonen, leven en genieten in de Weidevenne.
 • Heliomare
  www.heliomare.nl
  Heliomare ondersteunt volwassenen en kinderen met een beperking (door handicap, ziekte of na een ongeluk), zodat zij nu en in de toekomst zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.
 • Home Start
  www.home-start.nl
  Home Start ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen.
 • Humanitas 
  www.humanitas.nl
  Ontwikkelt en organiseert voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
 • Indigo
  www.indigowest.nl/home
  mentale ondersteuning direct en dichtbij
 • Jongeren Informatie Punt
  www.jipsite.nl 
  Informatie en advies voor jongeren.
 • Kinderopvang Purmerend
  www.kinderopvangpurmerend.nl
  De website van Kinderopvang Purmerend.
 • Kindertelefoon
  www.kindertelefoon.nl
  De Kindertelefoon is iedere dag bereikbaar 0800-0432 of mobiel: 0900-0132.
 • Leefstijl
  www.leefstijl.nl
  Leefstijl is een methode die onze jeugdwerkers gebruiken.
 • Leviaan
  www.leviaan.nl
  Leviaan is er voor mensen met psychische problematieken tijdens een kwetsbare periode in hun leven.
 • Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie
  www.lucertis.nl
  Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt een breed behandelaanbod voor kinderen, jongeren en hun omgeving.
 • MEE Amstel en Zaan
  www.meeaz.nl
  MEE Amstel en Zaan is er voor alle mensen met een handicap.
 • Meedoen werkt
  www.meedoeninpurmerend.nl
  Via Meedoen Werkt! kunnen mensen met een Wwb-uitkering zichzelf ontwikkelen om (weer) mee te doen aan de maatschappij.
 • MOVISIE
  www.movisie.nl
  Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling.
 • Muziekschool van Ingen
  www.demuziekschool.nl
  Groepsgericht muziekonderwijs, waarbij veel ruimte is voor individuele wensen.
 • Muziekschool Waterland
  www.muziekschoolwaterland.nl
  Muziekschool, Dans, Popschool, Workshops, Muziek en Dans voor scholen.
 • Odion
  www.odion.nl
  Ondersteuning voor mensen met een handicap.
 • Parnassiagroep
  www.parnassiagroep.nl 
  Hulp en zorg bij psychische en psychiatrische klachten.
 • P3 Purmerend
  www.p3purmerend.nl
  Pop- en cultuurpodium in Purmerend
 • Persoonlijk Perspectief
  www.persoonlijkperspectief.nl
  Persoonlijk Perspectief is een Bureau voor re-integratiesupport.
 • PK144
  www.pk144.nl
  PK144 ontwerpers. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze huisstijl.
 • Politie Zaanstreek Waterland
  www.politie.nl
  Politiewerk vanuit wijkteams, ondersteund door rechercheteams en specialisten.
 • Prinsenstichting
  www.prinsenstichting.nl
  Ondersteunt mensen met een beperking bij het leiden van hun eigen leven in en met de samenleving.
 • Protocol Kindermishandeling en huiselijk geweld
  www.protocolkindermishandeling.nl 
  Clup Welzijn werkt volgens het Protocol Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met privé gegevens en in overleg met de ouders eventueel hulp aanbieden.
 • Purmerendse Scholengroep
  www.psg.nl
  Jan van Egmond Lyceum, Da Vinci College, De Koogmolen, W.J. Bladergroen, Nelson Mandela, Antoni Gaudi.
 • Reakt
  https://www.reakt.nl/onze-locaties/reakt-purmerend
  Bij Reakt kunt u terecht voor dagactiviteiten, jobcoaching  en individuele begeleiding voor mensen met psychosociale of psychiatrische problematiek. 
 • Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak 
  www.rcodehoofdzaak.nl
  Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak is een cliëntenorganisatie die zich richt zich op participatie en belangenbehartiging van, voor en door mensen met een (ernstige) psychische aandoening.
 • Sociale Wijkteams Purmerend
  www.swtpurmerend.nl
  Er zijn vier sociale wijkteams in Purmerend te weten:
  Sociaal Wijkteam Centrum en Gors
  Sociaal Wijkteam Purmer
  Sociaal Wijkteam Weidevenne
  Sociaal Wijkteam Wheermolen en Overwhere
 • Spirit!
  www.spirit.nl
  Voor hulp aan jeugd en opvoeders.
 • Spurd
  www.spurd.nl 
  Spurd wil scoren met sport! Kijk op deze website voor informatie over sportmogelijkheden in Purmerend bij Spurd en bij andere sportaanbieders.
 • Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland
  www.smdzw.nl
  De SMD biedt ondersteuning op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk gebied.
 • Stichting Wij allemaal
  www.wij-allemaal.nl 
  Aandacht voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten, incl. een uitgebreid activiteitenaanbod.
 • Stichting Wonen en Zorg Purmerend
  www.swzp.nl
  De Stichting Wonen en Zorg Purmerend beheert de woon/zorg locaties De Tien Gemeenten en De Rusthoeve.
 • Streetcornerwork
  www.streetcornerwork.eu
  Dienstverlening, activering en belangenbehartiging aan jongeren en verslaafden.
 • Triple P
  www.positiefopvoeden.nl
  Triple P staat voor positief pedagogisch programma.
 • VrijwilligersPunt
  www.vrijwilligerspunt.nu
  In het Vrijwilligerspunt komen vrijwilligers en organisaties samen.
 • Werkom
  www.werkom.nl 
  Werkom biedt dienstverlening aan werkzoekenden, werkgevers en de regiogemeenten in Zaanstreek-Waterland.
 • Wherelant
  www.wherelant.nl
  Centrum voor kunsteducatie.
 • Wijkkerngroepen
  Wijkkerngroep Centrum
  Wijkkerngroep Gors
  Wijkkerngroep Overwhere
  Wijkkerngroep Purmer-Noord
  Wijkkerngroep Purmer- Zuid
  Wijkkerngroep Wheermolen
 • Winkelcentrum Weidevenne
  www.winkelcentrumweidevenne.nl
  Weidevenne is hét winkelcentrum van de wijk Weidevenne in Purmerend.
 • Wonen Plus
  www.rswp.eu
  WonenPlus helpt kwetsbare mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen met inzet van een vrijwilliger.
 • Woningcorporaties
  www.Rochdale.nl
  www.intermaris.nl
  www.Wooncompagnie.nl
  www.woonzorgNederland.nl
 • Young Capital 
  www.youngcapital.nl/vacatures-in/purmerend
  Uitzendbureau voor starters. 
 • Zorgcirkel
  www.zorgcirkel.com
  "Ouder worden in een stijl die bij u past."
 • Zorgplatform Waterland
  www.swvwaterland.nl
  Samenwerkingsverband basisonderwijs in de regio Waterland. 
Nieuws
06-06-2019
HBO-stagiaires gezocht!

Volg jij een studie MWD/Social Work en zoek je een stage voor het schooljaar 2019/2020 vanminimaal 16 uur in de week? Dan zoeken wij jou!

Lees meer
04-06-2019
Seniorenkoor ff sleutelen

Agnes Kauffman start op vrijdag 13 september een nieuw seniorenkoor ‘FF Sleutelen’ in 'Heel Europa' te Purmerend

Lees meer