Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

(Van links naar rechts: Marijke Rasch, Geoffrey Nijenhuis, Liesbeth Verkuyl, Johan Zeilstra en Ferry Deurloo)

Sinds 1 januari 2013 heeft Clup Welzijn een raad van toezicht. Dat betekent een nieuwe taakverdeling (en relatie) tussen de bestuurder en de toezichthouders.

1.     Taken van de raad van toezicht
De raad van toezicht heeft – bij wet geregeld - drie taken:

  1. toezichthouder, namens de samenleving (gebruikers, subsidiegevers en partners) op beleid, organisatie, bedrijfsvoering en kwaliteit van Clup Welzijn;
  2. adviseur / klankbord van de Bestuurder
  3. werkgever voor de Bestuurder.

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in Clup Welzijn.

De raad van toezicht is ingericht volgens de Governance Code Welzijnswerk en Maatschappelijke Dienstverlening (2008) en houdt zich in haar functioneren aan de daar gestelde voorstellen en afspraken.

De raad van toezicht vergadert 5 á 6 keer per jaar in z’n geheel en heeft daarnaast vergaderingen van vaste en/of incidentele commissies, voortkomend uit de Raad.

De leden van de raad van toezicht van Clup Welzijn krijgen geen honorarium voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een kleine onkostenvergoeding. Daarnaast is er een bescheiden budget gereserveerd voor deskundigheidsbevordering.

Contact met de raad van toezicht: via raadvantoezicht@clup.nl .

2.     Samenstelling raad van toezicht
De raad van toezicht van Clup Welzijn is samengesteld uit mensen met een brede kennis en ervaring op zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig en strategisch gebied. Zij zijn op verschillende terreinen maatschappelijk actief (geweest) en voelen zich zeer betrokken bij het lokaal welzijnswerk. Vanuit dien hoofde onderschrijven zij de doelstelling van Clup Welzijn.  

Leden van de raad van toezicht (m.i.v. januari 2018)
Dhr. F. Deurloo
Mevr.F.E. Kopinsky
Mevr. H. van Netten (voorzitter)
Mevr. M. Rasch
Dhr. J. Zeilstra 

Voor meer informatie over de leden van de raad van toezicht, klik hier.

3. Te downloaden stukken:

Nieuws
18-04-2019
Zondag 28 april Zowasut bji het Zondagmiddagpodium

Heeft u zin in een gezellige zondagmiddag met mooie muziek? Dan bent u van harte welkom! 

Lees meer
18-04-2019
Het Eetcafé in Wijkplein Where blijft open en zoekt vrijwilligers!

Vanaf 1 mei neemt Clup Welzijn het Eetcafé in Wijkplein Where over.

Lees meer